Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Elektryka i antykorozja

Dział Elektryczny i Ochrony Antykorozyjnej

Oferujemy usługi w zakresie pomiarów, remontów i wykonywania instalacji elektrycznych w stacjach redukcyjno-pomiarowych, budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Wykonujemy pomiary:

 • stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych
 • zabezpieczeń prądowych
 • wyłączenia zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • instalacji odgromowej
 • posadzki antystatycznej
 • elektronarzędzi.

Zajmujemy się również kompleksowymi remontami, konserwacją i wykonawstwem instalacji elektrycznych.

Wykonujemy:

 • instalacje odgromowe w stacjach redukcyjno-pomiarowych
 • instalacje elektryczne
 • bieżące naprawy.

Przeprowadzamy także działania z zakresu ochrony katodowej mające na celu zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed korozją.

Zajmujemy się:

 • ochroną katodową rurociągów stalowych i zbiorników
 • oceną stanu izolacji rurociągów stalowych za pomocą urządzenia PCM RADIODETEKCION ACVG lub urządzeniem MINILOG 2 DCVG
 • diagnostyką konstrukcji stalowych pod względem zagrożenia korozyjnego
 • montażem stacji ochrony katodowej
 • montażem stacji drenażu polaryzowanego
 • badaniem izolacji rurociągów Poroskopem
 • kompleksowym wykonaniem instalacji ochrony katodowej
 • montażem punktów pomiarowych z przyłączeniem przewodów do rurociągu metodą Pin-Brazing
 • projektowaniem instalacji ochrony katodowej dla rurociągów i zbiorników stalowych
 • naprawą izolacji podziemnych rurociągów i konstrukcji stalowych
 • produkcja betonowych słupków pomiarowych, które posiadają aprobatę techniczną Instytutu Nafty i Gazu
 • czyszczeniem rurociągów i konstrukcji stalowych metodą strumieniowo-ścierną nisko-pyłową urządzeniem SPONGE-JET
 • zabezpieczeniem gazociągów i konstrukcji stalowych powłokami antykorozyjnymi

Kontakt

Kierownik Działu Eksploatacji Stacji Redukcyjno-Pomiarowych
Ryszard Szajna
tel.: 609 616 045
szajna@gaztechnika.pl