Obsługa urządzeń
gazowniczych

Centrum Sportu i Rekreacji SCOUT w Częstochowie

Budowa stacji pomiarowej na potrzeby Centrum Sportu i Rekreacji SCOUT w Częstochowie o przepustowości Q = 180 nm3/h oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia.