Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Prace dla Zakładu Produkcyjnego w Wanatach

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem i stacją pomiarową dla Zakładu Produkcyjnego w Wanatach.