Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP w Grodkowie ul. Żeromskiego

Przebudowa SRP o przepustowości Q = 800 m3/h w Grodkowie ul. Żeromskiego.