Obsługa urządzeń
gazowniczych

Budowa SRP II° w Oleśnie

Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° o przepustowości Q = 2000 m3/h w miejscowości Olesno ul. Lipowa.