Obsługa urządzeń
gazowniczych

Prace na węźle Katowice – Szopienice dla PSG Zabrze

Prace na węźle technologicznym Katowice – Szopienice przy ulicy Krakowskiej obejmujące montaż zdalnego regulatora przepływu gazu, które mają na celu wykorzystanie węzła jako dodatkowego zasilania.