Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Psary Graniczna

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej I° zlokalizowanej w Psarach przy ulicy Granicznej. Przepustowość stacji Q = 3150 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 2,5 MPa. Wykonanie SRP wraz z kotłownią, pomieszczeniem AKPiA oraz nawanialnią wtryskowo kontaktową. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje