Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej w Będzinie

Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje