Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Grodków dla PSG Zabrze

Przybudowa stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q = 800 m3/h w Grodkowie przy ulicy Żeromskiego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje