Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Rzeniszów

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej II° zlokalizowanej w Rzeniszowie przy ulicy Leśników. Przepustowość stacji Q = 300 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500 kPa.

Zobacz wszystkie realizacje