Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP w Wodzisławiu Śląskim

Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q = 1200 m3/h w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Dębowej.

Zobacz wszystkie realizacje