Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja redukcyjno – pomiarowa w Krakowie

Przebudowa SRP w Krakowie przy ul. Oświecenia o przepustowości Q = 1500 nm3/h.

Zobacz wszystkie realizacje