Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Zabrze Pestolazziego

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej II° zlokalizowanej w Zabrzu przy ulicy Pestolazziego. Przepustowość stacji to Q = 800 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 350 kPa. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje