Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Gaz-Technika autoryzowanym przedstawicielem Plum Sp. z o.o.

23 grudnia 2013

Od wielu lat jesteśmy autoryzowa-nym przedsta-wicielem firmy Plum Sp. z o.o.

W tym roku ponownie otrzymaliśmy certyfikat, który uprawnia nas do dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenia obsługi urządzeń tej marki.


Zobacz pozostałe aktualności