Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Krapkowice Jagiellońska

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I° i II° w Krapkowicach o przepustowości odpowiednio Q = 4000 Nm3/h i Q = 1000 Nm3/h przy ulicy Jagiellońskiej. Wykonanie SRP w kontenerach z wydzielonymi pomieszczeniami kotłowni, AKPiA oraz pomieszczeniem nawanialni wtryskowo – kontaktowej. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.

Film dostępny również na portalu YouTube

Zobacz wszystkie realizacje