Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

CONTINUUM GT

22 lipca 2011

Spółka zależna CONTINUUM GT Sp. z o.o. została zawiązana w 2010 r. i jej powstanie jest wpisane w założony rozwój firmy GAZ-TECHNIKA, która z firmy specjalizującej się w obsłudze i eksploatacji sieci gazowej przekształciła się w firmę oferującą kompleksowe projektowanie sieci i instalacji gazowniczych, wodociągowych, kanalizacji oraz fachowe doradztwo w zakresie zarządzania inwestycją. Firma CONTINUUM GT dysponuje profesjonalną kadrą techniczną, której kwalifikacje potwierdzają uprawnienia pozwalające na wykonywanie wszelkich prac projektowych i budowlanych w zakresie gazownictwa, energetyki, wod-kan i ciepłownictwa.

CONTINUUM GT oferuje kompleksowe usługi projektowe i koordynacyjne w dziedzinie:

 • zarządzania gospodarką wodną i ściekową
 • instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • audyty energetyczne
 • instalacji gazowych wraz z budową i modernizacją elementów sieci gazowej
 • instalacji przemysłowych
 • sieci ciepłowniczych.

W ramach usług projektowych oferowany jest pełny zakres prac, który obejmuje opracowanie koncepcji technicznych dla nowobudowanych instalacji oraz koncepcji modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów, wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej, opracowanie specyfikacji dostaw, wykonanie kosztorysów, inwentaryzacje obiektów, opracowanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie analiz, ekspertyz, opinii technicznych oraz nadzór autorski. CONTINUUM GT realizuje również kompletację i dostawy sprzętu czołowych polskich i zagranicznych producentów.

Firma CONTINUUM GT posiada doświadczenie w projektowaniu, wykonaniu i uruchamianiu nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników wiodących producentów.

Kompleksowa oferta obejmuje:

 • projektowanie systemów automatyki i sterowania w oparciu o wymagania klienta
 • tworzenie nowych i modyfikacja istniejących systemów sterowania
 • instalacja układów sterowania
 • dostawa, instalacja i oprogramowanie paneli HMI
 • programowanie sterowników PLC
 • wykonanie, montaż i uruchomienie szaf sterowniczych
 • dobór i dostawa urządzeń i pozostałych elementów automatyki
 • doradztwo techniczne.

Więcej informacji na stronie www.continuumgt.pl


Zobacz pozostałe aktualności