Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Budowa i montaż stacji pomiarowej dla Gminy Miasta Tarnowa

Budowa i montaż stacji pomiarowej o przepustowości Q = 200 m3/h dla Gminy Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnów ul. Kochanowskiego