Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Budowa sieci gazowej i stacji pomiarowej dla zakładu prod. w Wanatach

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu i stacja pomiarową dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Wanatach przy ul Warszawskiej.

Zobacz wszystkie realizacje