Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja redukcyjno – pomiarowa w Opolu

Modernizacja SRP I° w Opolu przy ul. Wygonowej o przepustowości Q = 6000 m3/h.

Zobacz wszystkie realizacje