Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Realizacja kolejnych zleceń dla PSG Zabrze

Zakres wykonywanych prac obejmuje:

  1. Przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia i budowę siedmiu przyłączy w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jagiełły.
  2. Budowę sieci i trzech przyłączy przy ulicy Sezamkowej w Sosnowcu.