Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Gazociąg wraz z 54 przyłączami w Świętochłowicach

Zlecenie obejmuje budowę gazociągów średniego ciśnienia wraz z 54 przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Sudeckiej w Świętochłowicach.