Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Legalizacja gazomierzy

Punkt legalizacji gazomierzy

Został utworzony decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr UPL 34/2021, którą można sprawdzić bezpośrednio na stronie GUM: https://www.gum.gov.pl/pl/form/r26184475918579,UPL-342021.html

Na stanowisku legalizacyjnym wyposażonym w gazomierze wzorcowe porównujemy przepływ powietrza o gęstości 1,2 kg/m3 na ciśnieniu atmosferycznym z gazomierzem badanym w zakresie przepływów od 0,1 m3/h do 1600 m3/h.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. poddajemy legalizacji gazomierze o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 100 m3/h zainstalowane na sieci gazowej, w której maksymalne ciśnienie robocze nie przekracza 0,5 MPa. Pozostałe gazomierze poddajemy wzorcowaniu od 100 m3/h do Qmax 1600 m3/h.

W punkcie legalizacji gazomierzy badamy gazomierze rotorowe i turbinowe o średnicy do DN 150 włącznie.

Serwis gazomierzy

Prowadzimy autoryzowany serwis gazomierzy rotorowych, turbinowych oraz przepływomierzy firmy Dresser Utility Solutions (dawniej ITRON, Actaris, Schlumberger, Rombach).
Posiadamy niezbędną wiedzę, wyposażenie techniczne oraz dostęp do części zamiennych, dedykowanych powyższym urządzeniom pomiarowym, autoryzowany przez Dresser Utility Solutions.

Po wykonanych czynnościach serwisowych gazomierze poddawane są badaniu właściwości metrologicznych na stanowisku legalizacyjnym, które potwierdzone zostaje odpowiednim zaświadczeniem.