Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Prace na węźle Katowice Szopienice dla PSG Zabrze

Prace na węźle technologicznym Katowice Szopienice przy ulicy Krakowskiej obejmujące montaż zdalnego regulatora przepływu gazu, które mają na celu wykorzystanie węzła jako dodatkowego zasilania.