Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Budowa sieci, przyłącza oraz zespołu pomiarowego

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu i zespołem pomiarowym dla parku magazynowo – logostycznego w miejscowości Mazańcowice.