Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Bieruń Graniczna

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I° Bieruniu Nowym ul. Granitowa o przepustowości Q = 1000 Nm3/h. Wykonanie SRP w kontenerze z wydzielonymi pomieszczeniami AKPiA, kotłowni i nawanialni wtryskowo – kontaktowej. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje