Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja redukcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przebudowa stacji redukcyjnej II° w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Rosochy o przepustowości Q = 1600 nm3/h.

Zobacz wszystkie realizacje