Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Mysłowice Kolejowa

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej I° i II° zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Kolejowej. Przepustowości stacji na pierwszym stopniu redukcji Q1 = 1600 Nm3/h oraz Q2 = 1000 Nm3/h dla drugiego stopnia. Ciśnienie wlotowe MOP = 2,5 MPa. Wykonanie SRP wraz z kotłownią, pomieszczeniem AKPiA oraz nawanialnią wtryskowo kontaktową. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje