Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie stacji gazowej I°

Dostawa montaż i uruchomienie stacji gazowej I° o przepustowości Q = 600 nm3/h oraz wymiana gazociągu wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia na terenie stacji wraz z wykonaniem projektu powykonawczego.