Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Gliwice Makuszyńskiego

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Makuszyńskiego. Przepustowość stacji Q = 1250 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500 kPa. Stacja po odbiorze technicznym. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje