Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Dostawa i montaż SRP II° do budynku prod. w Tenczynku

Dostawa i montaż stacji redukcyjno – pomiarowej II° o przepustowości Q = 160 nm3/h do budynku produkcyjnego w Tenczynku przy ul. Terczyńskiej gm. Krzeszowice.

Zobacz wszystkie realizacje