Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Zespół gazowy dla PSG Tarnów

Dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach wykonanie i montaż zespołu gazowego o przepustowości Q = 100 nm3/h na potrzeby pływalni w mieście Nowiny.

 

Zobacz wszystkie realizacje