Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa gazociągów w Gliwicach dla PSG Zabrze

W trybie przetargu uzyskaliśmy dwa zlecenia na przebudowę gazociągów niskiego ciśnienia w Gliwicach przy ulicach Paderewskiego oraz Niedbalskiego.