Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Goświnowice

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° zlokalizowanej w Goświnowicach przy ulicy Kolejowej. Przepustowość stacji to Q = 650 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 350 kPa. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.