Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Radzionków Kużaja

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° zlokalizowanej w Radzionkowie przy ulicy Kużaja. Przepustowość stacji Q = 800 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500 kPa. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje