Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Realizacja kolejnych zleceń dla PSG oddział w Tarnowie i Zabrzu

7 grudnia 2014

Obecnie realizujemy kilka prac na zlecenie PSG Sp. z o.o. oddział w Tarnowie oraz PSG Sp. z o.o. oddział w Zabrzu.

Prowadzone przez nas prace na zlecenie PSG Sp. z o.o. oddział w Zabrzu obejmują przebudowę stacji IIo o przepustowości Q = 1500 nm3/h oraz zabudowę układu pomiarowego w Łaziskach Górnych.

Zakres realizowanych przez nas prac dla PSG Sp. z o.o. oddział w Tarnowie obejmuje:

  • Przebudowę stacji IIo o przepustowości Q = 300 nm3/h przy ul. Mickiewicza i ul. Węgierskiej w miejscowości Kańczuga.
  • Przebudowę sieci niskiego i średniego ciśnienia oraz stacji redukcyjno pomiarowej IIo o przepustowości Q =1600 nm3/h na osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim.
  • Przebudowę stacji redukcyjno pomiarowej II° o przepustowości Q = 1600 nm3/h przy ul. Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Budowę przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z układem redukcji ciśnienia na przyłączu IIo o przepustowości Q = 120 nm3/h przy ul. Wojska Polskiego w Mielcu.

Zobacz pozostałe aktualności