Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Częstochowa Zakopiańska

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej II° zlokalizowanej w Częstochowie przy ulicy Zakopiańskiej. Przepustowość stacji to Q = 2500 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500 kPa. Inwestor była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje