Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja redukcyjno – pomiarowa w Katowicach

Modernizacja SRP II° w Katowicach przy ul. Słonecznej o przepustowości Q = 1500 m3/h.

Zobacz wszystkie realizacje