Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Bytom Styczyńskiego

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° zlokalizowanej w Bytomiu przy ulicy Styczyńskiego. Przepustowość stacji Q = 630 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500 kPa. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje