Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja SRP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przebudowa stacji SRP w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej o przepustowości Q = 1600 nm3/h.

Zobacz wszystkie realizacje