Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Wykonanie robót zleconych przez PSG Tarnów

Wykonanie następujących robót zleconych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Tarnowie:

  1. Budowa i montaż stacji pomiarowej  o przepustowości Q = 200 m3/h dla miasta Tarnowa.
  2. Budowa i montaż stacji pomiarowej  o przepustowości Q = 200 m3/h dla Zakładu Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zobacz wszystkie realizacje