Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej I° w Nowosielcu

Wykonanie demontażu starej stacji gazowej I° o przepustowości Q = 600 nm3/h oraz budowa w tym miejscu nowej stacji o tych samych parametrach przepustowych wraz z wymianą gazociągu wlotowego i wylotowego.

Zobacz wszystkie realizacje