Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja redukcyjno – pomiarowa w Chorzowie

Budowa stacji redukcyjno –  pomiarowej o przepustowości Q = 150 m3/h wraz z gazociągiem DN 160 dla oczyszczalni ścieków Klimzowiec w Chorzowie.

Zobacz wszystkie realizacje