Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Gazomierze
rotorowe DELTA

Itron_Delta.jpgGazomierze rotorowe Delta to urządzenia o objętościowej zasadzie pomiaru przepływu. Zasada pomiaru zapewnia wysoki poziom dokładności, dobrą dynamikę (zakresowość) i pewność pomiaru. Przepływający gaz wprawia w ruch rotory, których każdy pełny obrót oznacza przemieszczenie się ściśle określonej, stałej objętości gazu. Ruch obrotowy rotorów przekazywany jest mechanicznie poprzez sprzęgło magnetyczne do liczydła gazomierza. Liczydło zlicza obroty i wskazuje je bezpośrednio jako zmierzoną objętość gazu. Gazomierze Delta umożliwiają wyjątkowo dokładny pomiar gazów i mieszanin gazów.

ZASTOSOWANIE

Gazomierze Delta przeznaczone są do pomiaru gazu ziemnego oraz innych filtrowanych, nieagresywnych gazów. Są stosowane w sytuacjach, gdziewymagany jest bardzo dokładny pomiar, oraz tam gdzie może występować mały lub nieregularny przepływ gazu. Dzięki objętościowej zasadzie pomiaru gazomierza Delta, konfiguracja instalacji nie ma wpływu na jego metrologię. Może on być wykorzystany do budowy stacji o bardzo zwartej konstrukcji, bez konieczności instalowania prostoliniowego odcinka wlotowego przed gazomierzem. Gazomierze Delta zostały dopuszczone do rozliczeń finansowych poprzez uzyskanie Zatwierdzenia Typu GUM i MID. Posiadają również inne wymagane do obrotu handlowego opinie i orzeczenia (ATEX, deklararacja CE).

ikona_pdf.pngkarta katalogowa gazomierzy rotorowych DELTA