Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Świętochłowice Zubrzyckiego

Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej II° zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ulicy Zubrzyckiego. Przepustowość stacji Q = 1500 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500 kPa. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje