Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Kielce

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej II° zlokalizowanej w Kielach przy ulicy Zagórskiej. Przepustowość stacji Q = 2500 Nm3/h, ciśnienie wlotowe MOP = 500kPa.

Zobacz wszystkie realizacje