Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Stacja redukcyjno – pomiarowa w Gliwicach

Modernizacja SRP II° w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola o przepustowości Q = 1000 m3/h.

Zobacz wszystkie realizacje