Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Budowa stacji i gazociągów

Stacje redukcyjno–pomiarowe I°

o przepustowości do Q = 5000 Nm3/h wraz z kotłownią, pracujące w układzie otwartym jak i zamkniętym, oraz nawanialnią.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Stacje redukcyjno–pomiarowe II°

o przepustowości do Q = 3000 Nm3/h wraz z układami upustowo-zaporowymi.


Układy pomiarowe


Podziemne stacje redukcyjno–pomiarowe


Kontenery stalowe i aluminiowe do SRP I° i II°, kotłowni oraz nawanialni


Nawanialnie kontaktowo–barbotażowe


Instalacje kotłowe małej mocy oraz mocy cieplnej do 1000 kW


Sieci gazowe z rur stalowych i polietylenowych wraz z przyłączami gazowymi niskiego i średniego ciśnienia


Posadzki nieiskrzące


Prace budowlane związane z wykonaniem ogrodzeń oraz chodników i dróg dojazdowych


Zestawy montażowe do gazomierzy rotorowych

 • odcinek dopływowy z tulejami termometrycznymi
 • odcinek odpływowy
 • wykonanie zgodnie z normą ZN-G-4010:2001
 • średnica DN 50 – 100

Zestawy montażowe do gazomierzy turbinowych

 • odcinek dopływowy z prostownicą Sprenkle'a
 • odcinek odpływowy z tulejkami termometrycznymi
 • wykonanie zgodnie z normą ZN-G-4008:2001
 • średnica DN 50 – 150, PN 16 i PN 63

Zestwy montażowe do gazomierzy z odcinkiem dopływowym 2 DN

 • odcinek dopływowy 2 DN
 • odcinek odpływowy z tulejami termometrycznymi
 • wykonanie zgodnie z normą ZN-G-4008:2001
 • średnica DN 50 – 150, PN 16 i PN 63

Filtry siatkowe uszczelkowe

 • wykonane w formie uszczelek gambitowych
 • z wklejonymi siatkami o oczkach 0,3 mm i 1 mm
 • średnica DN 40 – 300

Tuleje termometryczne

 • wykonane zgodnie z normą
 • w zależności od stosowanego czujnika temperatury
 • średnica DN 40 – 300