Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Przebudowa SRP Mysłowice Kosztowska

Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej I° i II° zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Kosztowskiej. Przepustowości stacji na pierwszym stopniu redukcji Q1 = 5000 Nm3/h oraz Q2 = 3000 Nm3/h dla drugiego stopnia. Ciśnienie wlotowe MOP = 2,5 MPa. Wykonanie SRP w jednym kontenerze z wydzielonymi pomieszczeniami kotłowni, AKPiA oraz pomieszczeniem nawanialni wtryskowo kontaktowej. Inwestorem była Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zobacz wszystkie realizacje