Gaz Technika Sp. z o.o.

Obsługa urządzeń
gazowniczych

Eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych

Obsługa stacji redukcyjno-pomiarowych

Przejmujemy do obsługi stacje redukcyjno-pomiarowe w ramach zlecenia stałego lub umowy kalkulując miesięczne koszty obsługi w zależności od przepustowości stacji, stanu technicznego urządzeń, wyposażenia. Wykonujemy obsługę techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prowadzimy dokumentację techniczną zgodną z przepisami dotyczącymi eksploatacji stacji gazowych. W ramach podpisanych umów zobowiązujemy się do usuwania ewentualnych awarii posiadamy całodobowe pogotowie gazowe, które zapewnia dojazd brygady w ciągu 1,5 godziny do miejsca awarii. W ramach podpisanych umów z Polską Spółką Gazownictwa obsługujemy węzły gazowe, stacje redukcyjno-pomiarowe Iº i IIº, zajmujemy się uzupełnieniem środka nawaniającego THT oraz badaniem stopnia nawonienia gazu.

Działamy na terenie kraju.
Zapraszamy do współpracy.


Dział Pomiarów i Automatyki

Zajmuje się eksploatacją układów pomiarowych i telemetrycznych w stacjach gazowych należących do sieci gazowniczej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia dla Polskiej Spółki Gazownictwa jak i odbiorców indywidualnych na terenie Polski.

Wykonujemy:

 • przeglądy pełne układów pomiarowych wyznaczając charakterystyki przetworników ciśnienia i temperatury, wysokiej klasy urządzeniami kontrolnymi
 • naprawy i legalizacje gazomierzy przemysłowych z montażem gazomierza serwisowego zapewniając stały pomiar gazu
 • naprawy i badanie metrologiczne przepływomierzy przemysłowych
 • serwis przeliczników, korektorów, rejestratorów, rejestratorów piszących, manometrów tarczowych 
 • przeglądy i próby działania systemów detekcji gazów metan, wodór przy pomocy gazów wzorcowych
 • budowa, modernizacje i naprawy układów transmisji danych z układów pomiarowych i nawanialni gazu
 • przegląd i wymiana wkładów filtrów oczyszczania dokładnego przed układami pomiarowymi
 • Posiadamy uprawnienia serwisowe firm Common, Itron, Plum.

Dział Redukcyjny

Prowadzi eksploatację stacji redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych Iº i IIº, oraz punktów redukcyjnych dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz odbiorców indywidualnych zakresem naszego działania jest obszar południowej Polski.

Wykonujemy:

 • próby działania i regulacji urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających
 • przeglądy techniczne stacji redukcyjnej
 • remonty urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających
 • przeglądy zerowe i uruchomienia stacji
 • przeglądy instalacji do nawaniania gazu.
 • uzupełnianie środka nawaniającego THT w zbiornikach nawanialni
 • przygotowanie stacji gazowych i urządzeń do przeglądów UDT.
 • przegląd i wymiana wkładów filtracyjnych w filtrach oczyszczania wstępnego przed urządzeniami redukcyjnymi
 • posiadamy uprawnienia serwisowe firm Tartarini, Pietro-Fiorentini, RMG, GasControl Polska.